TERMENI GENERALI DE UTILIZARE A SITE-Ului SI SERVICIILOR savonnerie.ro

Aceste condiţii generale de utilizare se aplică tuturor serviciilor furnizate de Modern Living srl, prin intermediul magazinului on-line savonnerie.ro

Serviciile savonnerie.ro reprezintă totalitatea aplicaţiilor software, serviciilor web, conţinutului şi a funcţionalităţilor acestora puse la dispoziţia utilizatorilor prin intermediul site-ului savonnerie.ro.

În cazul în care anumite servicii necesită condiţii de utilizare specifice, acestea se vor regăsi ca termeni specifici de utilizare ai serviciilor respective şi vor completa aceste condiţii generale de utilizare.

În cazul în care între condiţiile generale şi termenii specifici de utilizare ai unui serviciu apar contradicţii, se aplică regulile stipulate în termenii specifici de utilizare.

Înainte de utilizarea serviciilor savonnerie.ro utilizatorii trebuie să citească şi să accepte aceste condiţii generale de utilizare precum şi termenii specifici de utilizare ai serviciilor, acolo unde este cazul.

Acceptarea acestor condiţii se poate face prin acceptarea expresă a lor in interfaţa de utilizare, acolo unde această opţiune este disponibilă sau prin simpla utilizare a serviciilor de către utilizator.

În cazul în care serviciile savonnerie.ro conţin sau au ca parte componentă servicii sau conţinut pus la dispoziţia Modern Living srl de către terţi, utilizatorii trebuie să respecte şi condiţiile de utilizare specifice acestora.

Utilizarea serviciilor savonnerie.ro se face conform disponibilității acestora și exclusiv pe baza deciziei proprii a fiecărui utilizator.

Modern Living srl are dreptul să interzică accesul la site-urile și serviciile savonnerie.ro oricărui utilizator care nu respectă condițiile de utilizare a acestora.

Furnizarea serviciilor către utilizatori şi condiţii de utilizare.
Modern Living srl  prin intermediul site-ului savonnerie.ro, pune la dispoziţia utilizatorilor un numar variat de servicii.

Funcţionalităţile, conţinutul şi interfaţa de acces a serviciilor savonnerie.ro sunt decise în exclusivitate de către Modern Living srl şi trebuie înţelese şi folosite de către utilizatori aşa cum sunt puse la dispoziţie.

Pentru accesarea şi utilizarea anumitor servicii savonnerie.ro este posibil să fie necesară crearea unui cont de acces care conţine date personale de identificare introduse de către utilizatori. Toate aceste date, cum ar fi, dar fără a se limita la: nume, prenume, CNP sau adresa de e-mail, se supun politicii de confidenţialitate a Modern Living srl.

Utilizatorul este singurul răspunzator de menţinerea confidenţialităţii datelor de acces folosite pentru accesarea propriilor conturi, cum ar fi, dar fără a se limita la parola şi numele de utilizator, iar Modern Living srl nu poate fi facută răspunzătoare de eventuale pierderi apărute în urma accesului neautorizat. De asemenea, utilizatorul este singurul responsabil de orice activitate realizată în propriul cont. Este interzis accesul în contul unui utilizator fără acceptul prealabil al acestuia.

Modern Living srl poate modifica, adauga sau întrerupe, temporar sau definitiv, anumite funcţionalitaţi ale serviciilor sau servicii în totalitate fără a fi necesară înştiinţarea prealabilă a utilizatorilor.

Aceste servicii pot fi furnizate în anumite situaţii şi de companii terţe înfiinţate de sau desemnate contractual de către Modern Living srl.

Utilizatorii pot renunţa oricând la utilizarea serviciilor savonnerie.ro, din orice motiv, fără a fi necesară informarea prealabilă a Modern Living srl

Modern Living srl nu garanteză că site-urile şi/sau serviciile savonnerie.ro:

- corespund în totalitate cerinţelor utilizatorilor, fiind structurata pentru a fi acceptate usor de marea majoritate a utilizatorilor sai

- funcţionează fără întreruperi şi fără erori

- modern Living srl va modifica serviciile conform cerinţelor utilizatorilor sau va corecta orice eroare aparută.

Este interzisă:

- duplicarea, copierea, revânzarea sau închirierea serviciilor savonnerie.ro, în totalitate sau parţial, fără un acord prealabil scris din partea Modern Living srlt.

- utilizarea serviciilor într-o manieră ce contravine legislaţiei în vigoare sau care poate aduce prejudicii directe sau indirecte unor terţi.

- orice acţiune ce poate determina direct sau indirect modificări sau întreruperi în furnizarea serviciilor către utilizatori.

Conţinutul serviciilor.
Prin intermediul site-urilor şi serviciilor savonnerie.ro, Modern Living srl pune la dispoziţia utilizatorilor diferite forme de conţinut. Acest conţinut poate fi publicat direct de Modern Living srl de către licenţiatorii acestuia sau de utilizatorii serviciilor savonnerie.ro.

Modern Living srl are dreptul de a refuza adăugarea sau de a şterge sau interzice accesul către orice fel de conţinut care încalcă termenii de utilizare ai serviciilor savonnerie.ro sau orice prevederi legale în vigoare.

De asemenea, utilizatorii înteleg că decizia de accesare şi utilizare a serviciilor savonnerie.ro le aparţine in exclusivitate şi trebuie să aiba în vedere că pot avea acces la conţinut pe care, în mod personal, îl pot considera nepotrivit.

1. Conţinutul publicat de Modern Living si licenţiatorii acestuia.
Orice conţinut publicat de Modern Living prin intermediul serviciilor savonnerie.ro este protejat prin drepturi de autor conform legislaţiei în vigoare referitoare la drepturile de proprietate intelectuală, aceste drepturi aparţinând fie Modern Living srl, fie licenţiatorilor acestuia.

Utilizarea acestui conţinut în cadrul serviciilor savonnerie.ro nu transferă niciun fel de drept de autor utilizatorilor.

Modern Living srl are dreptul să modifice, să actualizeze, să şteargă sau să înlocuiască orice conţinut asupra căruia are drepturi de autor oricând şi din orice motiv, fără un aviz sau anunt prealabil.

De asemenea, Modern Living srl işi rezervă dreptul de a introduce conţinut publicitar în oricare dintre site-urile şi serviciile savonnerie.ro. Responsabilitatea respectării drepturilor de autor asupra conținutului publicitar revine exclusiv celor ce furnizează acest conținut către Modern Living srl.

2.Conţinutul publicat de către utilizatori.
Utilizatorul garantează Modern Living srl că este deţinătorul drepturilor de autor care îi permit publicarea acestuia în site-urile sau serviciile savonnerie.ro. Prin publicarea acestui conţinut pe site-urile savonnerie.ro drepturile de autor rămân ale utilizatorului, iar utilizatorul dă dreptul Modern Living srl de a publica, de obţine opere derivate şi a distribui conţinutul prin intermediul site-urilor şi serviciilor savonnerie.ro, precum şi de a-l folosi pentru promovarea acestora.

De asemenea, utilizitorul acceptă ca Modern Living srl să aducă modificări asupra formei conţinutului astfel încât acesta să devină compatibil cu cerinţele tehnice specifice mediilor sau interfeţelor în care va fi publicat.

Utilizatorul este singurul raspunzător de caracterul, calitatea şi acurateţea conţinutului adăugat în site-urile și/sau serviciile savonnerie.ro.

De asemenea, utilizatorul întelege şi acceptă că este interzisă publicarea de conţinut:

- sexual explicit

- injurios, defăimător, ameninţător

- cu caracter de hărţuire sau care instigă la ură

- cu caracter discriminator sau xenofob

- care intenţionat distorsionează realitatea şi prin publicarea lor pot aduce prejudicii directe partilor sau unor terţi

- materiale care contravin oricăror prevederi legale.

În cazul în care utilizatorii consideră că în cadrul site-urilor savonnerie.ro există conţinut ce contravine termenilor de utilizare, ei se pot adresa Modern Living srl la: reclamatii-at-savonnerie.ro

Responsabilități și garanții.
Utilizatorii înțeleg și acceptă că Modern Living srl nu poate fi facută raspunzătoare pentru niciun fel de pierderi sau prejudicii, de orice natura pe care le pot suferi utilizatorii, direct sau indirect ca urmare a :

- accesării și utilizării site-urilor și/sau serviciilor savonnerie.ro

- modificării sau întreruperii temporare sau definitive, parțial sau în totalitate a oricăruia dintre site-urile și/sau serviciile savonnerie.ro

- publicării de conținut pe sau în cadrul site-urilor și/sau serviciilor savonnerie.ro

- nerespectării obligației de asigura confidențialitatea oricăror informații ce pot prmite accesul neautorizat la conturile utilizatorilor

- furnizării către Modern Living srl de informații incorecte sau incomplete.

Aplicabilitatea condițiilor generale de utilizare.
Aceste condiţii de utilizare pot suferi modificări în timp. Orice modificări apărute se vor regăsi în cadrul documentului de pe această pagină.

Modern Living srl urmărește în permanență respectarea acestor condiții de utilizare.

Pentru a ne contacta în privința unor solicitări referitoare la aceste condiții de utilizare puteți folosi următoarea adresa de corespondenta:

Adresa şi date de identificare:

Modern Living srl
sos Mihai Bravu 178 Bl 222, sc A, et 1, ap 5, sect 2, Bucuresti

CUI: RO 27227251 RC: J40/7243/2010 vanzari-at-savonnerie.ro 0752.192.192


Accept

savonnerie.ro foloseste cookies pentru a va oferi o experienta de navigare optima. Prin continuarea navigarii va exprimati acordul cu folosirea acestora (detalii).